ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจไทยกับโคลอมเบีย

ไทยและโคลอมเบียมีมูลค่าการค้ารวม 294.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปี พ.ศ.2556 ไทยได้ดุลการค้า 205.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าการส่งออกของไทยไปโคลอมเบีย 249.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกของไทยไปโคลอมเบีย

 1. รถยนต์
 2. อุปกรณ์และส่วนประกอบ
 3. ผลิตภัณฑ์จากยาง
 4. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
 5. ตัวจุดไฟและลูกสูบ
 6. จักรยานยนต์
 7. อุปกรณ์และส่วนประกอบเม็ดพลาสติก
 8. ไหม พรม เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ ผ้าผืน
  เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

สินค้านำเข้าของไทยจากโคลอมเบีย

 1. สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 2. สารเคมี
 3. เหล็กและเหล็กกล้า
 4. อัญมณี เงินและทองคำแท่ง
 5. ผ้า
 6. เวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์
 7. ผลิตภัณฑ์พลาสติก
 8. สินแร่โลหะ เศษโลหะ
 9. กาแฟชาและเครื่องเทศ
 10. ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง
 11. สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง
 12. ผักและผลไม้
 13. เครื่องจักรกล
 14. เครื่องจักรไฟฟ้า
 15. กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ฯลฯ