เศรษฐกิจของโคลอมเบีย

เศรษฐกิจของโคลอมเบีย มีอัตราการเจริญเติบโตในอัตราสูงสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นโยบายเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเร่งการสร้างงาน การสนับสนุนการค้าเสรี และการลดอุปสรรคทางการค้า
แต่ยังคงมีการอุดหนุนภาคเกษตรกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายดังกล่าวสามารถลดอัตราการว่างงานลงได้และทำให้โคลอมเบียมีเศรษฐกิจค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เอกวาดอร์และเปรู

รัฐบาลมุ่งเน้นการส่งเสริมความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนโคลอมเบียและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมให้โคลอมเบียเป็นแหล่งการศึกษาและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการค้าและการลงทุนของโคลอมเบีย สหรัฐฯ และโคลอมเบียเห็นชอบที่เรื่องการสร้างความเป็นเอกภาพในทวีปอเมริกา (Unity of the Americas) แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมภาคเกษตรและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของโคลอมเบีย และผลักดั นให้มีการลงทุนเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ ในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานด้วย

ประเทศไทยส่งออกไปโคลอมเบีย

(1) ผลิตภัณฑ์ยาง
(2) รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
(3) ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์
(4) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
(5) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
(6) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
(7) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
(8) เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ
(9) เม็ดพลาสติก
(10) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

ประเทศไทยนำเข้าจากโคลอมเบีย

(1) น้ำมันดิบ
(2) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
(3) ถ่านหิน
(4) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
(5) เคมีภัณฑ์
(6) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์