อุตสาหกรรมโคลอมเบีย

อุตสาหกรรมโคลอมเบียประกอบด้วยส่วนที่ใหญ่ที่สุดของอาหาร, สิ่งทอ, เสื้อผ้า, และผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นมาในสี่เมืองใหญ่ ๆ ของโบโกตากาลีบาร์รันกียาและMedellíแล้วยังคงแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของประเทศ ในปี 1990 ถึงอุตสาหกรรมโคลอมเบียแหลมและยืนอยู่เกือบ 40% ของ GDP หลังจากที่ตัวเลขได้ลดลงเล็กน้อย แต่อุตสาหกรรมยังคงเป็นส่วนสำคัญของภาคธุรกิจของประเทศและเป็นตัวแทนในขณะนี้ประมาณ 30% ของ GDP