การท่องเที่ยวและกีฬาของไทยกับโคลอมเบีย

การท่องเที่ยวและกีฬาของไทยกับโคลอมเบีย เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างในการขับเคลื่อนทั้ง 2 ประเทศ ทั้งรายได้เข้าออกประเทศและยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย

Image result for ไทยและโคลอมเบีย

การท่องเที่ยว

ไทยและโคลอมเบียมีบันทึกความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างกัน ซึ่งลงนาม ระหว่างการเยือนโคลอมเบียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

ในปี ๒๕๕๘ มีชาวโคลอมเบียเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน ๙,๙๙๙ คน ขณะที่มีคนไทยเดินทาง ไปโคลอมเบียจำนวน ๔๒๔ คน โดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจ และมีคนไทยพำนัก อยู่ในโคลอมเบีย ๑๐ คน (สถิติจากฝ่ายโคลอมเบีย)

Related image

วัฒนธรรมและกีฬา

มวยไทยเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในโคลอมเบีย และมีชาวโคลอมเบียเดินทางมาฝึกหัดมวยไทย ที่ประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ ล่าสุดโรงเรียนสอนฝึกหัดมวยไทยโบราณรามเกียรติ์ในโคลอมเบียได้จัดสัมมนา การไหว้ครูมวยไทยภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักเรียนและสมาชิก International Muay Thai Academy ซึ่งมีการสอนเทคนิคพื้นฐานและเคล็ดลับการชกมวยโบราณคาดเชือกด้วย