แคนเดอลาเรีย (La Candelaria)

ย่านประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ แคนเดอลาเรีย ใจกลางกรุงโบโกตาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยกรุงโบกาตาเจริญเติบโตมาจากจุดๆนี้ ถนนแถบนี้จะปูด้วยก้อนหิน

และมีอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่นับร้อยปี รวมไปถึงโบสถ์อายุกว่า 400 ปี ซึ่งตั้งอยู่ร่วมกันกับตึกสูงระฟ้าสไตล์โมเดิร์นที่เพิ่งก่อสร้างขึ้น