ข้อมูลเกี่ยวกับโคลอมเบีย

  • อุณหภูมิ: เฉลี่ยตลอดทั้งปีจะอยู่ที่ 7 องศาเซลเซียส ถึง 27 องศาเซลเซียส
  • เวลา: ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 12 ชั่วโมง
  • สกุลเงิน: เปโซโคลอมเบีย (COP) โดยมีอัตราเเลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 บาท เท่ากับ 81.64 เปโซโคลอมเบีย
  • ภาษา: ภาษาทางราชการ คือ ภาษาสเปน เเต่ในเเหล่งท่องเที่ยวก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  • เอกสาร: ควรพกเอกสารอย่างพาสปอร์ตติดตัวตลอดเวลาท่องเที่ยวในโคลอมเบีย
  • สุขภาพ: ควรนำยารักษาประจำตัวตามทะเบียนยาที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศโคลอมเบีย เเละซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเอาไว้ด้วย