โคลอมเบียใช้กลยุทธ์แจกยาให้เสพ แก้ปัญหายาเสพติดระบาด ลดอาชญากรรม 

ประเทศโคลอมเบีย แก้ปัญหายาเสพติดในวิธีแปลกใหม่ โดยอนุญาตให้ประชาชนสามารถครอบครองยาเสพติดครอบครองยาเสพติดเช่นกัญชาและโคเคนเอาไว้เสพได้ แต่ห้ามมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งหลังจากนโยบายดังกล่าวเมืองโบโกตาซึ่งเป็นเมืองหลวงของโคลอมเบีย สงครามในประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้บางประเทศในยุโรปเช่น เดนมาร์ก นอร์เวย์ ใช้โครงการแจกยาเสพติด แจกยาเสพติดโดยรัฐบาลเป็นผู้เริ่มทำขึ้นด้วย ต้องมีการลงทะเบียนให้ผู้ที่อยากครอบครองยา แล้วค่อยๆลดจำนวนลง ซึ่งสามารถลดอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมได้ด้วย

Image result for โคลอมเบียใช้กลยุทธ์แจกยาให้เสพ