ประเทศโคลอมเบียมีการแจ้งเตือนภัยมลพิษทางอากาศ

บริษัทไบโอมีเทค (BiomiTech) สตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในเม็กซิโก สร้างไบโอเออร์เบิน (BioUrban) ต้นไม้ประดิษฐ์ที่เป็นโครงสร้างโลหะ สูง 4.2 เมตร กว้างเกือบ 3 เมตร ดูคล้ายต้นไม้ผสมกับอาคารสูงระฟ้าสมัยใหม่ ใช้สาหร่ายเซลล์เดียวฟอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสิ่งสกปรกในอากาศให้กลายเป็นออกซิเจนกลับคืนสู่สภาพแวดล้อม เป็นกระบวนการทางธรรมชาติคล้ายกับการที่ต้นไม้ดูดซับมลพิษในอากาศและผลิตออกซิเจน สามารถดูดมลพิษในอากาศได้เท่ากับต้นไม้จริง 368 ต้น บริษัทเผยว่า ต้องการให้ย่านคนเดินเท้า ปั่นจักรยานและพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ได้มีอากาศที่สะอาดขึ้น

Related image

จนถึงขณะนี้ติดตั้งต้นไม้ประดิษฐ์แล้ว 3 ต้น อยู่ในเมืองปวยบลาซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัท ประเทศโคลอมเบียและประเทศปานามาแห่งละหนึ่งต้น กรุงเม็กซิโกซิตีมีประชากรกว่า 20 ล้านคน มีการแจ้งเตือนภัยมลพิษทางอากาศอยู่เสมอ สาเหตุมาจากยวดยานที่แล่นอยู่กว่า 5 ล้านคัน โรงงานอุตสาหกรรมก่อมลพิษ องค์การอนามัยโลกเตือนว่า แต่ละปีทั่วโลกจะมีคนเสียชีวิตเพราะมลพิษในอากาศมากถึง 7 ล้านคน