ตราแผ่นดินของโคลอมเบีย

ตราแผ่นดินของโคลอมเบีย เริ่มใช้เมื่อวันที่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2377 มีส่วนประกอบดังนี้

ตราแผ่นดินของโคลอมเบีย

  1. ยอด เป็นรูป นกแร้ง คาบช่อโอลีฟ และริ้บบิ้น
  2. โล่
    ช่องที่ 1 พื้นหลังสีน้ำเงิน กรวยเงิน ผลทับทิมเม็ดสีแดง และ กรวยผลไม้
    ช่องที่ 2 พื้นหลังสีขาว หมวกปรีเกรียนสีแดงบนดาบลันช์
    ช่องที่ 3 พื้นหลังสีน้ำเงิน แผ่นดินปานามาสีเขียว อยู่ระหว่างเรือเซเบิลสีสีขาว
  3. ประคองข้าง เป็นรูป ธงชาติโคลอมเบีย

มีคำขวัญในริ้บบิ้นสีเหลือง เขียนว่า เสรีภาพและความเป็นระเบียบ