โบโกตา (Bogota)

กรุงโบโกตาเป็นเมืองหลวงของโคลอมเบียและเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ เมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีสที่ระดับความสูง 2,640 เมตรนี้

โบโกตา (Bogota)

มีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอยู่มากมาย ทั้งหอดูดาว พิพิธภัณฑ์ทองคำ สวนพฤกษศาสตร์ การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรม และแสงสียามค่ำคืน ใครที่ต้องการสัมผัสย่านประวัติศาสตร์อันเก่าเก่าขอแนะนำให้ไปเยือน แคนเดอลาเรีย (La Candelaria) ที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ โบสถ์ และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ กรุงโบโกตาได้ชื่อว่าเป็น “กรุงเอเธนส์แห่งอเมริกาใต้” เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาจำนวนมากเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรมาอาศัยในเขตเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

โบโกตา (Bogota)
โบโกตา (Bogota)
โบโกตา (Bogota)