ในหลวงพระราชสาส์นอวยพร ปธน.สาธารณรัฐโคลอมเบีย

20 ก.ค.62 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโคลอมเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ข้อความว่า

ฯพณฯ นายอิบัน ดูเก

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย

กรุงโบโกตา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโคลอมเบีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโคลอมเบีย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว