โคลอมเบียไม่ผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเมืองหลวง

โคลอมเบียประกาศมาตรการใหม่สำหรับ 3 เมืองที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงที่สุด สำหรับโคลอมเบียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมมากกว่า 28,200 คน เสียชีวิตสะสม 890 คนรัฐบาลโคลอมเบียประกาศมาตรการใหม่สำหรับ 3 เมืองที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงที่สุด ในจำนวนนี้ ได้แก่ กรุงโบโกตา เมืองหลวงของโคลอมเบีย เมืองคาลี และเมืองคาร์ตาเจนา ขณะที่เมืองต่างๆ ทั่วประเทศกำลังเตรียมยกเลิกมาตรการกักตัวเพื่อป้องกันเชื้อแพร่ระบาด ในวันพรุ่งนี้

โคลอมเบียไม่ผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเมืองหลวง

สำหรับโคลอมเบียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมมากกว่า 28,200 คน และเสียชีวิตสะสม 890 คน มาตรการใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการกักกันตัวที่ไม่ยกเลิกเหมือนเมืองอื่นๆ แล้ว ยังมีการเพิ่มการเฝ้าระวังและตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างเข้มข้นอีกด้วย รวมทั้งจะเพิ่มความเข้มงวดในการปิดย่านเคนเนดีของกรุงโบโกตา ซึ่งมีผู้ติดเชื้อถึง 2,400 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในกรุงโบโกตา 9,600 คน