โคลอมเบียเผยยอดเสียชีวิตจากโควิด -19 สูงเกิน 28,000 ราย

โคลอมเบียรายงานการตรวจพบผูเติดเชื่อผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19) เพิ่ม 5,015 ราย และผู้ป่ายเสียชีวิตเพิ่ม 156 ราย ซึ่งทำให้มียอดผู้ป่วยในประเทศสูงเกิน 28,000 รายแล้ว ดร.จีนา ทัมบินี ผู้แทนองค์การสุขภาพภาคพื้นอเมริกา ประจำโคลอมเบีย เรียกร้องชาวโคลอมเบียใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 เขาจึงให้สัมภาษณ์ผ่านสถานนีวิทยุท้องถิ่นว่าเราต้องไม่ประมาท เพราะประชาชนส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไม่ป้องกัน และไม่สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แกคนในหมู่บ้าน