เวเนฯขาดยาขั้นวิกฤต คนชราข้ามแดนหาซื้อในโคลอมเบีย

วิกฤตขาดแคลนยาในเวเนซุเอลา ทำให้ประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะ คนป่วยและผู้สูงอายุ ต้องเดินทางข้ามพรมแดนไปยังโคลอมเบียเพื่อหาซื้อยา

ชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้สูงอายุเดินทางข้ามพรมแดนมายังเมืองคูคูตา ในประเทศโคลอมเบีย เพื่อหาซื้อยารักษาโรค เนื่องจากร้านค้าต่างๆ ในเวเนซุเอลา แทบไม่มียารักษาโรคเหลือจำหน่ายแล้ว

โดยข้อมูลจนถึงช่วงปลายปีที่แล้วพบว่า ปริมาณยาในเวเนซุเอลา หายไปถึง 85 เปอร์เซนต์ ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถบริการประชาชนได้ ขณะที่หมอจำนวนมากเดินทางออกนอกประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างรุนแรง

ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดว่าในปีนี้ เวเนซุเอลา จะมีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 10 ล้านเปอร์เซนต์ ทำให้ผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากรัฐบาลจำนวนมากไม่มีเงินพอซื้อยาที่ขายในประเทศ

ด้านนาย มานูเอล เกวเวโด รัฐมนตรีน้ำมันของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่า กำลังพิจารณาส่งออกน้ำมันไปอินเดียให้มากขึ้น โดยใช้วิธีทำสัญญาแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ซึ่งเวเนซุเอลานำเข้าสินค้าหลายประเภทจากอินเดีย รวมถึงยารักษาโรค