สายการบินเก่าแก่อันดับสองของโลกยื่นล้มละลาย

อเวียนกา สายการบินเก่าแก่เป็นอันดับสองของโลกและใหญ่เป็นอันดับสองในลาตินอเมริกายื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะล้มละลายแล้วเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น เพราะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเส้นตาย และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเรื่องผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

สายการบินเก่าแก่อันดับสองของโลกยื่นล้มละลาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอีโอ (CEO) แถลงว่า อเวียนกากำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อนในประวัติการก่อตั้งมานาน 100 ปี คณะผู้บริหารได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในหลายทางแล้วได้ข้อสรุปว่า การปรับองค์กรด้วยการยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะล้มละลายตามมาตรา 11 คือทางออกที่ดีที่สุด

สายการบินเก่าแก่อันดับสองของโลกยื่นล้มละลาย

อเวียนกาเป็นสายการบินแห่งชาติของโคลอมเบีย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2462 เก่าแก่เป็นอันดับสองของโลกรองจากเคแอลเอ็ม (KLM) สายการบินแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมปีเดียวกัน มีจุดหมาย 114 แห่ง และมีฝูงบิน 103 ลำ ไม่สามารถบินตามตารางการบินได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม พนักงานเกือบทั้งหมดจาก 20,000 คนต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาด ก่อนหน้านี้เคยล้มละลายมาแล้วช่วงต้นคริสต์ทศวรรษหลังปี 2000 และมีหนี้สินพอกพูนกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 225,082 ล้านบาท) เมื่อปีก่อน กระทบถึงสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ของสหรัฐที่เสี่ยงสูญเงิน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 22,508 ล้านบาท) จากการให้อเวียนกากู้ยืมด้วย