ประเทศโคลอมเบีย


การพัฒนาประเทศเพื่อการท่องเที่ยวนั้น มิใช่จะเน้นผลทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว โดยใช้การตลาดเป็นตัวนำเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจเดินทางมายังประเทศตนเพิ่มขึ้น แต่ยังควรที่จะใช้การตลาดเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนในชาติดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวที่เป็นสมบัติทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ การวางกฎระเบียบ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางยั่งยืนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากหากทุกฝ่ายเข้าใจทิศทางและกำหนดตัวชี้วัดที่ทำให้มองเห็นภาพในอนาคตร่วมกันอย่างชัดเจน อาจเหนื่อยหน่อยหากไม่ได้ วางแผนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้นเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะปัญหาการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจไม่ให้เป็นตัวแปรที่ใหญ่เกินไป หรือการใส่ใจคุณภาพชีวิตสังคม รวมถึงสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาหนักใจในเกือบทุกประเทศทั่วโลก เมื่อโคลอมเบียเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว จงรักษาความมหัศจรรย์ล้ำค่าที่มีอยู่จริง อย่าปล่อยให้เป็นเพียงแคมเปญทางการตลาด ที่เดินสวนทางกับความเป็นจริงในทางปฏิบัติเลย ขออวยพรให้ Magical Realism จงยั่งยืนและทำให้โลกรู้ว่า โคลอมเบีย สวย มหัศจรรย์ และน่าค้นหาเพียงใด

ท้ายนี้ .ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ทำงานหนักเพื่อให้มีของดีเป็นกรณีศึกษาให้เป็นที่ชื่นชมของหลายประเทศ เช่นกัน ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคของการทำการตลาดเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยความจริงใจ