ประเทศโคลอมเบีย

โคลอมเบีย เป็นประเทศในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในอเมริกาใต้ สิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ในด้านลบของประเทศนี้ก็คือ สงครามกลางเมืองในโคลอมเบีย ซึ่งเป็นสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อ และยังมีประเด็นความขัดแย้งเรื่องยาเสพย์ติดและการคอรัปชั่นอีกด้วย

แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม อีกด้านหนึ่งโคลัมเบียเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ ทั้งรากฐานทางศิลปวัฒนธรรม และมีธรรมชาติที่สวยงามรอต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยที่นี่เป็นประเทศเดียวในอเมริกาใต้ที่มีชายฝั่งติดทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ และทะเลคาริบเบียน นอกจากนี้ ยังมีหุบเขาที่ใช้ปลูกกาแฟ อาคารบ้านเรือน เสื้อผ้า

เครื่องแต่งกายที่มีสีฉูดฉาดของผู้คน และแม้ประเทศโคลอมเบียจะอยู่ห่างไกลกับเมืองไทยชนิดคนละซีกโลก แต่ก็ยังมีคนไทยอยู่อาศัยอยู่ที่นี่ โดยที่นี่นั้นมีค่าครองชีพไม่สูงมาก คือค่าอาหารมือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 130 บาท ค่าน้ำขวดละ 25 บาท ไข่ไก่โหลละ 60 บาท ค่าขนส่งสาธารณะท้องถิ่นก็อยู่ที่เที่ยวละประมาณ 28 บาทเท่านั้น