กาแฟ 3 สายพันธุ์ ที่ไปถึงโคลอมเบียต้องชิม

เราจะยกตัวอย่างกาแฟ สัก 3 สายพันธุ์ เผื่อใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวโคลอมเบีย เที่ยวสถานที่สวยๆแล้ว ชิมกาแฟขึ้นชื่อสักหน่อย รับรองฟินเฟ่อแน่นอนค่ะ

Image result for กาแฟ โคลอมเบีย

ANTIOQUIA

พื้นที่นี้เป็นจุดกำเนิดกาแฟในโคลอมเบียและ FNC นี่เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟหลักและมีพื้นที่ปลูกประมาณ 800,000 ไร่ ซึ่งมากกว่าพื้นที่อื่นในประเทศ กาแฟของที่นี่ผลิตโดยทั้งไร่ขนาดใหญ่และสหกรณ์ของเกษตรกรรายย่อย

ความสูง : 1,300 – 2,200 เมตร

ฤดูเก็บเกี่ยว : กันยายน – ธันวาคม (ผลผลิตหลัก)

เมษายน – พฤษภาคม (ผลผลิต Mitaca)

สายพันธุ์ : 6% Typica, 59% Caturra, 35% Castillo

ARINO

พื้นที่นี้สามารถปลูกต้นกาแฟที่สูงที่สุดในประเทศ และพวกมันมีศักยภาพที่น่าทึ่งมันค่อนข้างยากที่จะปลูกกาแฟบนความสูงระดับนี้ เพราะต้นกาแฟอาจได้รับผลกระทบจากอาการยอดแห้ง อย่างไรก็ตามพื้นที่นี้อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรพอที่จะมีสภาพอากาศเหมาะสมสำหรับการปลูกกาแฟ ผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่นี้มีประมาณ 40,000 ราย และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีไร่กาแฟขนาดเล็กกว่า 12.5 ไร่ ซึ่งหลายคนรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนและสถาบันเพื่อช่วยเหลือกันและกันและติดต่อกับ FNC จริงๆ แล้วไร่กาแฟที่นี่มีขนาดเฉลี่ยน้อยกว่า 6.25ไร่ และมีผู้ผลิตเพียง 37 รายที่มีไร่กาแฟใหญ่กว่า 31.25 ไร่

ความสูง : 1,500 – 2,300 เมตร

ฤดูเก็บเกี่ยว : เมษายน – มิถุนายน

สายพันธุ์ : 54% Typica, 29% Caturra, 17% Castillo

SANTANDER

นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่แรกๆ ในประเทศที่ปลูกกาแฟเพื่อการส่งออก โดยมันมีระดับความสูงต่ำกว่าพื้นที่อื่นและสามารถรับรู้ได้จากกาแฟที่มีความกลมกล่อมและความหวานแทนที่จะมีฉ่ำและซับซ้อน กาแฟจำนวนมากจากพื้นที่นี้ได้รับใบรับรอง Rainforest Alliance และความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญกับพื้นที่นี้มาก

ความสูง : 1,200 – 1,700 เมตร

ฤดูเก็บเกี่ยว : กันยายน – ธันวาคม

สายพันธุ์ : 15% Typica, 32% Caturra, 53% Castillo